Source: https://az.wikipedia.org/wiki/Şəkil:İlham_Rəhimov_və_b._Zorakı_və_tamah_xarakterli_cinayətlərin_krimonoloji_analizi_(rusca).jpg

Facebook: Share

Home